ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศติดตามเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (อ่าน 364) 14 ก.ย. 63
ผู้บริหารกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลเยี่ยมโรงเรียนบ้านพรุดินนา (อ่าน 379) 14 ก.ย. 63
นักเรียนเข้าร่วมอบรมการลดใช้พลังงาน (อ่าน 400) 14 ก.ย. 63
ครูและนักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม (อ่าน 377) 26 ส.ค. 63
เตรียมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 388) 26 ส.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 493) 12 เม.ย. 63
แจ้งการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2563 (อ่าน 717) 12 เม.ย. 63
เลื่อนการแจ้งผลการเรียน (อ่าน 441) 04 เม.ย. 63
(อ่าน 277) 04 เม.ย. 63
เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2562 (อ่าน 952) 04 ม.ค. 62
พิธีคำปฏิญาณและสวนสนาม (อ่าน 1265) 28 ส.ค. 61
คูโบต้ามอบอุปกรณ์กีฬา (อ่าน 732) 23 ส.ค. 61
ปฐมนิเทศนักเรียนทุกชั้นปี (อ่าน 826) 14 พ.ค. 61
เปิดเทอม 1/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 886) 14 พ.ค. 61
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 859) 28 ธ.ค. 59
เชิญร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี2558 (อ่าน 2668) 04 ธ.ค. 58
ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ขนาด๓ชั้น ๑๒ห้องเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin (อ่าน 1182) 05 พ.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1) (อ่าน 873) 29 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(2) (อ่าน 1116) 29 ก.ค. 58
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 (อ่าน 1766) 02 ต.ค. 57
เชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2557 (อ่าน 1425) 05 ก.ย. 57
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มเครือข่ายพรุดินา เพหลา คลองท่อมเหนือ (อ่าน 941) 27 ก.ค. 57
เชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬา พรุดินนาเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 (อ่าน 1000) 24 มิ.ย. 57
เชิญร่วมพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557 (อ่าน 922) 11 มิ.ย. 57
เตรียมพร้อมเข้าค่ายคุณธรรมปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1033) 27 พ.ค. 57
ผลงานทางวิชาการของคุณครูจีราภรณ์ การดี (อ่าน 1015) 16 พ.ค. 57
ปฎิทินงานระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557 (อ่าน 908) 24 มี.ค. 57
กำหนดตารางสอบปลายปีการศึกษา 2556 (อ่าน 948) 01 มี.ค. 57
การจัดงานวันครู พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 828) 12 ม.ค. 57
เชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 (อ่าน 914) 26 ธ.ค. 56
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (อ่าน 1029) 16 ธ.ค. 56
เชิญร่วมกิจกรรมโครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช (อ่าน 1348) 28 พ.ย. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ (อ่าน 971) 26 พ.ย. 56
Facebook ของโรงเรียนบ้านพรุดินนา (อ่าน 1058) 18 พ.ย. 56
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอกกฐินสามัคคี ณ วัดพรุดินนา วันที่ 15 พ.ย.2556 (อ่าน 975) 13 พ.ย. 56
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1607) 11 พ.ย. 56