ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 61 เปิดเทอม 1/2561
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนทุกชั้นปี
ปฐมนิเทศนักเรียนทุกชั้นปี เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
13 ม.ค. 60 ถึง 13 ธ.ค. 59 งานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านพรุดดินนาจัดให้มีงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2559
ร่วมชมการแสดงของนักเรียน กิจกรรม เกม อาหารและเครื่องดื่ม
พร้อมทั้งของรางวัลมากมาย ณ โรงเรียนบ้านพรุดินนา
21 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 ค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
20 ธ.ค. 59 ค่ายลูกเสือสำรอง
09 ก.ย. 57 ถึง 11 ก.ย. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดกระบี่
การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2557
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2557
06 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 พรุดินนาเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17
เชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬา พรุดินนาเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 นี้ โดยโรงเรียนบ้านพรุดินนาเป็นเจ้าภาพ
16 พ.ค. 57 เปิดเรียนภาคเรียนที่1/2557
15 พ.ค. 57 นักเรียนมารับอุปกรณ์การเรียนและเงินค่าชุดนักเรียน
14 พ.ค. 57 ประชุมครูจัดชั้นเรียน
28 มี.ค. 57 บุคลากรทัศนศึกษา
25 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ
นักเรียนมารับสมุดรายงานผลการเรียน
10 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57 สอบปลายปีของนักเรียน ป.1-5 และ ม.1-2
05 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบปลายปีของนักเรียน ป.6 และ ม.3
สอบปลายปีของนักเรียน ป.6 และ ม.3
05 ธ.ค. 56 กิจกรรมโครงการถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
20 พ.ย. 56 ถึง 22 พ.ย. 56 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ปีการศึกษา 2556
จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง