ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี(หลักสูตรลูกเสือโลก)
ชื่ออาจารย์ : นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,11:30  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E (Inquiry Cycle)
ชื่ออาจารย์ : นางจีราภรณ์ การดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2557,10:54  อ่าน 2666 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นางจีราภรณ์ การดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2557,10:32  อ่าน 1045 ครั้ง
รายละเอียด..