กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพนาวรรณ ย่องดำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสวิตตา ขักขะโร
ครูผู้ช่วย