กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรัศมี วิทยารัฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางทิพย์ทยา ขุนวงษา
ครู คศ.2