ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีคำปฏิญาณและสวนสนาม
กองลูกเสือโรงเรียนบ้านพรุดินนา ร่วมพิธีคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันนี้ (1 ก.ค.61) โรงเรียนบ้านพรุดินนา นำโดยนายสิทธิพร  สิงห์ชู  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา  นายอนิรุทธิ์  อมรแก้ว  ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านพรุดินนา กว่า 40 คน ร่วมในพิธีสวนสนาม  จากการคัดเลือกสวนสนามระดับจังหวัดได้รับรางวัลชนะเลิศ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี ณ สนามกีฬาศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สำหรับการกำหนดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"
โดยวันนี้บรรดาลูกเสือไทยจะจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียน หรือสถานที่ต่าง ๆ เช่น ณ สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ ที่ทุก ๆ ปี จะมีเหล่าลูกเสือจำนวนกว่าหมื่นคนมาร่วมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 175 ครั้ง