ภาพกิจกรรม
รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โรงเรียนรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,10:51   อ่าน 496 ครั้ง