ภาพกิจกรรม
เกษียณอายุราชการ 2562
ปีการศึกษา 2562 ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านพรุดินนาเกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน คือ
นายสิทธิพร  สิงห์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา
นายสุวิทย์  ปานแดง ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา
นางเสาวภา  ชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา
นางพนาวรรณ  ย่องดำ ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,11:17   อ่าน 337 ครั้ง